ATHLON

ATHLON

Athlon
je pekařská poloraná odrůda.

Rostliny
nízké, odolné proti poléhání. Zrno středně velké. Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné vysoký až velmi vysoký, v řepařské vysoký a v obilnářské a bramborářské středně vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné nízký, v řepařské a v obilnářské a bramborářské středně vysoký až nízký.

Pekařská jakost elitní (kategorie E). Objem pečiva vysoký až velmi vysoký, obsah dusíkatých látek vysoký, hodnota Zelenyho testu vysoká, vaznost mouky velmi vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká,
objemová hmotnost středně vysoká až vysoká. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, odolná proti napadení rzí  pšeničnou. Dle provokačních testů středně odolná proti napadení rzí travní, odolná proti napadení rzí plevovou, středně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, středně odolná proti vymrzání.


Akteur je pozdní odrůda elitní jakosti s nízkým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech. V kukuřičné oblasti doporučujeme ošetřovat jen v případě silného infekčního tlaku chorob. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno středně velké.

Předností je odolnost proti napadení braničnatkou plevovou v klasu. Rizikem je náchylnost k napadení plísní sněžnou, menší odolnost proti napadení padlím travním.