ANNIE novinka

ANNIE novinka

Annie je pekařská středně raná osinatá odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Zrno velké. Odolná 
proti vymrzání.
Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v
zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v řepařské středně vysoký, v
zemědělské výrobní oblasti obilnářské a bramborářské nízký. Výnos zrna v ošetřené
variantě pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v řepařské
nízký, v obilnářské a bramborářské velmi nízký.

Pekařská jakost elitní (kategorie E). Objem pečiva velmi vysoký, obsah dusíkatých látek velmi vysoký, hodnota Zelenyho testu vysoká, vaznost mouky velmi vysoká, hodnota čísla poklesu velmi vysoká, objemová
hmotnost vysoká až velmi vysoká. Nejlépe jakostně hodnocená odrůda současného sortimentu pšenic.

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení braničnatkou
plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou. Dle provokačních testů středně odolná až odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti napadení rzí plevovou, středně až méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice.