BENEFIT

BENEFIT

polopozdní liniová odrůda. Vyznačuje se vysokým výnosem
v teplejších oblastech, výbornou odolností proti poléhání a proti napadení
hlízenkou. Má vysokou odolnost proti plísni šedé a fomovému černání. Velmi
dobře přezimuje. Odrůda má pomalejší podzimní růst a nemá sklony
k přerůstání. Je vhodná pro velmi raná setí.