CORTES

CORTES

poloraná odrůda nízkého vzrůstu. Vyniká vysokým výnosem zrna i obsahem oleje v zrnu. Má velmi
dobrý zdravotní stav a vysokou odolnost proti poléhání. Velmi dobře přezimuje