DAGMAR

DAGMAR

Dagmar je pekařská poloraná odrůda.

Rostliny středně vysoké až nízké, středně odolné až odolné proti poléhání. Zrno velké. Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v obilnářské a bramborářské středně vysoký, v řepařské středně vysoký až vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování ve všech zemědělských výrobních oblastech středně vysoký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objem pečiva vysoký, obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota
Zelenyho testu středně vysoká, vaznost mouky vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost velmi vysoká.

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, méně odolná proti napadení rzí pšeničnou. Dle provokačních testů středně odolná proti napadení rzí travní, středně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, středně odolná proti vymrzání.