RESCATOR

RESCATOR

raná odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, velmi odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce
semen je nízká. Obsah oleje v semeni vysoký.