TOSCA

TOSCA

Tosca je pekařská polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké až velké. Výnos zrna v neošetřené variantěpěstování ve všech zemědělských výrobních oblastech středně vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné velmi nízký, v zemědělských výrobních oblastech řepařské a v obilnářské a bramborářské nízký.

Pekařská jakost elitní (kategorie E). Objem pečiva vysoký, obsah dusíkatých látek středně vysoký až vysoký, hodnota Zelenyho testu vysoká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Méně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení braničnatkou
plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou. Dle provokačních testů středně odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti napadení rzí plevovou, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, středně odolná proti vymrzání.